EnglishFrenchGermanItalianJapanesePortugueseRussianSpanishVietnamese
Phần mềm hay

Tổng hợp các bản Windows 7 tốt nhất 2016

 Windows 7 Enterprise With Sp1 x64 – Tích hợp gói cập nhật tháng 5 năm 2016 (Convenience Rollup)


Windows 7 Enterprise With Sp1 x64 – Tích hợp gói cập nhật tháng 5 năm 2016 (Convenience Rollup)

 

Windows 7 Enterprise With Sp1 x64 – Tích hợp gói cập nhật tháng 5 năm 2016 (Convenience Rollup)

[IMG]
Windows 7 Enterprise With Sp1 x64 – Tích hợp gói cập nhật tháng 5 năm 2016 (Convenience Rollup)

Đây là bản Windows 7 Enterprise With Sp1 x64 – Tích hợp gói cập nhật tháng 5 năm 2016 (Convenience Rollup) do mình làm từ Windows 7 Enterprise With Sp1 x64 được download chính gốc từ Technet và MSDN đã được tích hợp gói cập nhật tháng 5 năm 2016 (Convenience Rollup). Đây là phiên bản tốt nhất dành cho cá nhân, đầy đủ các tính năng, lướt nhẹ chạy êm.

SHA1: 95D87F4AE01425605AACD8710E665903F67AE48A
MD5: 71A9DA5E71DFE72A14C77FE8B265125C

Link download:

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Close