EnglishFrenchGermanItalianJapanesePortugueseRussianSpanishVietnamese
Phần mềm hay

Link Download Windows 10 2016 các phiên bản Nguyên Gốc từ MSDN

Link Download Windows 10 2016 các phiên bản Nguyên Gốc từ MSDN

Mình xin chia sẽ với các bạn các link tải windows 10 nguyên gốc từ MSDN: 

[​IMG]

Ngày phát hành: 12/11/2015

Bảng chọn phiên bản Windows 10 để nâng cấp (upgrade) hoặc cài mới (clean install)
[​IMG]

Bảng so sánh các phiên bản Windows 10
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Lưu ý: Bản (Multiple Editions) bao gồm bản Home và Pro

Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/techbench (bản Multiple Edition, cùng mã SHA1 với bản MSDN)
Media Creation Tool: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10

Các phiên bản nguyên gốc từ MSDN:
(Tất cả các phiên bản từ MSDN đều là build 10586.0)

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1511 (x86) – DVD (English)
File Name:
en_windows_10_multiple_editions_version_1511_x86_d vd_7223716.iso
Languages: EN-US
SHA1: 5D406D89656F8548FD0F410BD66DE59BE05B081B
Link download: Link 4share | Link Fshare | Mirror

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1511 (x64) – DVD (English)
File Name:
en_windows_10_multiple_editions_version_1511_x64_d vd_7223712.iso
Languages: EN-US
SHA1: 875EC108288B9F581E5D8099CF0EDB79F0F3E483
Link download: Link 4share | Link Fshare | Mirror | Mirror

Windows 10 Enterprise, Version 1511 (x86) – DVD (English)
File Name:
en_windows_10_enterprise_version_1511_x86_dvd_7224 912.iso
Languages: EN-US
SHA1: E724AC3B79632BF4F4AE3D978903BAD73B2DD520
Link download: Link 4share | Link Fshare | Mirror

Windows 10 Enterprise, Version 1511 (x64) – DVD (English)
File Name:
en_windows_10_enterprise_version_1511_x64_dvd_7224 901.iso
Languages: EN-US
SHA1: 25043CA5C5C56D6380609A203344481AB8E15247
Link download: Link 4share | Link Fshare | Mirror

Windows 10 Education, Version 1511 (x86) – DVD (English)
File Name:
en_windows_10_education_version_1511_x86_dvd_72238 68.iso
Languages: EN-US
SHA1: D0507F8547B938278D995B1D7D7B521196F83B22
Link download: Link 4share | Link Fshare | Mirror

Windows 10 Education, Version 1511 (x64) – DVD (English)
File Name:
en_windows_10_education_version_1511_x64_dvd_72238 56.iso
Languages: EN-US
SHA1: C7805F2D272CE447009F5D5B17128ED2705B5AE0
Link download: Link 4share | Link Fshare | Mirror

Windows 10 Home Single Language, Version 1511 (x86) – DVD (English)
File Name:
Win10_1511_SingleLang_English_x32.iso
Languages: EN-US
SHA1: 7534AD755F96734EBD486EEA662B58A59E54B969
Link download: Link 4share | Link Fshare | Mirror

Windows 10 Home Single Language, Version 1511 (x64) – DVD (English)
File Name:
Win10_1511_SingleLang_English_x64.iso
Languages: EN-US
SHA1: 297AC867BD8461BD8AF12C4578BA5619964AAE1E
Link download: Link 4share | Link Fshare | Mirror

Các phiên bản N:

Windows 10 N (Multiple Editions), Version 1511 (x86) – DVD (English)
File Name:
en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_x86 _dvd_7223839.iso
Languages: EN-US
SHA1: 7F3334DC545641B42806550B600DED873F4DBF6B
Link download: Link 4share | Link Fshare |

Windows 10 N (Multiple Editions), Version 1511 (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_x64 _dvd_7223830.iso
Languages: EN-US
SHA1: 7C89ECC137348BD60263F30258FB1C8206CCA123
Link download: Link 4share | Link Fshare |

Windows 10 Enterprise N, Version 1511 (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_x86_dvd_72 24296.iso
Languages: EN-US
SHA1: D7F339E8C21D7FD294CE71A6C8CE914445D214E6
Link download: Link 4share | Link Fshare

Windows 10 Enterprise N, Version 1511 (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_x64_dvd_72 24284.iso
Languages: EN-US
SHA1: BEC052F8149BCF8963A6CF916DD056669AC8B56F
Link download: Link 4share | Link Fshare

Windows 10 Education N, Version 1511 (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_education_n_version_1511_x86_dvd_722 4839.iso
Languages: EN-US
SHA1: 7099634B85C884D03562ED2C2AE3256909C98B67
Link download: Link 4share | Link Fshare |

Windows 10 Education N, Version 1511 (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_10_education_n_version_1511_x64_dvd_722 4828.iso
Languages: EN-US
SHA1: 4A4ED1C570F280CCA9C5792B6D091DC6A75C6D4F
Link download: Link 4share | Link Fshare |

Tiếp tục cập nhật link…….

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Close